Jaké služby nabízíme?

1. Archivace dokumentů

Chybí vám prostor pro Vaše dokumenty nebo platíte za kanceláře a sklady vysoké nájemné? Řešíte problémy se stále narůstajícím objemem papírových dokumentů, faktur, smluv a dalších dokumentů? Potřebujete rychle a spolehlivě nalézt nějaký dokument a nechcete ztrácet svůj čas? Řešením je bezpečná a spolehlivá archivace a správa dokumentů v moderně vybavených objektech komerční spisovny za optimálních vlhkostních a teplotních podmínek pod trvalým dohledem Státního archivu a zejména bezpečnostních systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost vašich dokumentů.

2. Úprava archivů a spisoven

Potřebujete získat přehled a volnou kapacitu pro další dokumenty? Zakládáte vlastní archiv či spisovnu a nechcete ztrácet čas? Řešením je zpracování evidence a přehledné uspořádání dokumentů ve Vašem archivu, spisovně nebo registraturách a skříních. V rámci uspořádání dokumentů lze vyřadit 5 – 30% původního objemu dokumentů. Uspořádání, evidenční zpracování a odborné posouzení dokumentů uložených v interním archivu/spisovně klienta považujeme za základ řádné a zejména efektivní Archivace a Správy dokumentů a to proto, že umožňuje lepší orientaci v uložených dokumentech při jejich vyhledávání a správě , šetří místo vyřazením dokumentů s prošlou lhůtou skartace,umožňuje a usnadňuje řádné skartační řízení a budoucí vlastní fyzickou skartaci dokumentů v souladu s legislativou.

3. Skartace dokumentů

Když potřebujete zvládnout narůstající objem papírových dokumentů, faktur, smluv a dalších dokumentů a nemáte dost volného prostoru a ukládacích kapacit? Co dělat, když potřebujete důležitý dokument a nechcete ztrácet svůj čas? Archivace a správa dokumentů představuje ucelený soubor činností a služeb spojených s jednorázovým i průběžným převzetím, evidenčním zpracováním a úschovou dokumentů za optimálních teplotních a vlhkostních podmínek a přísných bezpečnostních opatření v objektu komerční spisovny schválené pro tento účel příslušným SOA, a to včetně zajištění řádného Skartačního řízení a fyzické likvidace dokumentů skartací a celé řady dalších Doplňkových služeb komplexní Správy dokumentů.

3. Realizace spisoven včetně regálů

Mezi naše další nabízené služby patří uschování dokumentů ve spisovně včetně regálů. Pokud potřebujete důležité dokumenty zachovat v originální formě, nabízíme vám jedinečnou možnost mít papírovou dokumentaci pod dohledem. Písemnosti jsou ukládány v komerční spisovně schválené k tomuto účelu. Seznam uložených písemností je vložen do počítače, který také sleduje doby uložení a skartace. Regály jsou očíslovány, jednotlivé police jsou očíslovány pod evidencí tzv.paprsku v rámci regálu, police mají číselné označení.

Přejít na začátek