Potřebujete získat přehled a volnou kapacitu pro další dokumenty? Zakládáte vlastní archiv a nechcete ztrácet čas? Řešením je zpracování evidence a přehledné uspořádání dokumentů ve Vašem archivu, spisovně nebo registraturách a skříních. V rámci uspořádání dokumentů lze vyřadit 5 – 30% původního objemu dokumentů. Uspořádání, evidenční zpracování a odborné posouzení dokumentů uložených v interním archivu/spisovně klienta považujeme za základ řádné a zejména efektivní Archivace a Správy dokumentů a to proto, že umožňuje lepší orientaci v uložených dokumentech při jejich vyhledávání a správě , šetří místo vyřazením dokumentů s prošlou lhůtou skartace,umožňuje a usnadňuje řádné skartační řízení a budoucí vlastní fyzickou skartaci dokumentů v souladu s legislativou.