Když potřebujete zvládnout narůstající objem papírových dokumentů, faktur, smluv a dalších dokumentů a nemáte dost volného prostoru a ukládacích kapacit? Co dělat, když potřebujete důležitý dokument a nechcete ztrácet svůj čas? Archivace a správa dokumentů představuje ucelený soubor činností a služeb spojených s jednorázovým i průběžným převzetím, evidenčním zpracováním a úschovou dokumentů za optimálních teplotních a vlhkostních podmínek a přísných bezpečnostních opatření v objektu komerční spisovny schválené pro tento účel příslušným SOA, a to včetně zajištění řádného Skartačního řízení a fyzické likvidace dokumentů skartací a celé řady dalších Doplňkových služeb komplexní Správy dokumentů.