Pracujeme již od roku 1999. Provádíme spisovou a archivační službu pro fyzické i právnické osoby. Zajišťujeme ukládání dokumentů, skartace a likvidace v souladu se zákonem. Pracujeme pro velké akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, likvidátory, státní instituce (školy, obecní a městské úřady), notáře, právníky, lékaře i živnostníky.

  • Firma je ověřena systémem ReferenceHodnocení.cz
  • Máme zkušenosti již od roku 1999
  • Svoji činnost nijak neomezujeme subjektem

Tato činnost zahrnuje vytřídění okumentů, jejich uspořádání chronologicky, nebo věcně, vytřídění archiválií apod. Vypracování směrnic a pomůcek pro spisovou službu u Vás. Provedení skartačního řízení ve spolupráci s příslušným státních oblastním, nebo okresním archivem a v souladu s platným zákonem a prováděcími vyhláškami.